UNISPO BEZNO s.r.o.

Publicita


O nás:


V průběhu let 2020 a 2021 realizujeme projekt s názvem: „Fotovoltaika“.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Projekt spočívá v instalaci fotovoltaických článků na střechu nové výrobní haly a zprovoznění systému výroby elektrické energie pro vlastní spotřebu.

Cílem projektu je optimalizovat náklady na spotřebu elektrické energie ve výrobě plastových výrobků pro automobilový průmysl.

linka unispo pdf
V průběhu r. 2018 a 2019 realizujeme projekt s názvem: „Linka na zpracování odpadů“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Cílem projektu je postavit a provozovat linku na materiálové využití plastového odpadu.

linka unispo pdf