UNISPO BEZNO s.r.o.

CERTIFIKÁTY


ISO 9001_2020_EN 27_07_2026.PDF


ISO 9001_2020 CZ_27_07_2026.PDF


IATF 16949_2016_EN_27_07_2026.PDF


IATF 16949_2016 CZ_27_07_2026.PDF


ISO 9001_2020 CZ_24_09_2023


ISO 14001 - 17_07_2024


IATF 16949_2016 CZ_24_09_2023


Certifikát prověřená společnost

Vedení společnosti se zavazuje plnit následující strategické záměry:

 • poznávat a analyzovat současné i budoucí potřeby a očekávání našich zákazníků
 • uplatňovat strategii práce bez chyb na všech úrovních řízení
 • důsledným, odpovědným a tvůrčím přístupem zajišťovat, aby náš zákazník byl vždy spokojen s plněním termínů a kvalitou dodávek našich výrobků a služeb
 • zásadou je, že zákazníkem je každý, komu odevzdáváme výsledky své práce
 • rozvíjet úroveň odborné způsobilosti zaměstnanců
 • hodnotit výkonnost, uznávat osobní přístup a přínos zaměstnanců
 • uplatňovat a rozvíjet systém managementu jakosti dle ustanovení normy ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001
 • analyzovat příčiny nežádoucích stavů a včas přijímat opatření k jejich odstranění
 • monitorovat výkonnost a hodnotit způsobilost našich dodavatelů
 • vytvářet a udržovat vzájemně prospěšné vztahy s našimi dodavateli
 • společnost zavedla systém VOS, určila a vyškolila osobu odpovědnou za posuzování oznámení, „pověřence pro Whistleblowing“ dle pravidel týkajících se ochrany oznamovatelů a VOS v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a rady (EU) 2019/1937 z 23.10.2019.